מפגש קבוצת הלימוד "פרטי ציבורי במשפט"

שלחו לחבר
24/06/2014 - 15:30 - 14:00

עם פרופ' חנוך דגן, אוניברסיטת תל אביב, המאמר בשיתוף עם ד"ר אביחי דורפמן

"The Justice of Private Law"

הבניין ע"ש מוריס בנין (306) קומה ב'