הרצאת אורח הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות, מר אחיה קמארה

01/12/2014 - 17:00 - 18:30

נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות

תכנית: