מפגש "קולוקוויום דוקטורנטים"

23/06/2015 - 16:00 - 17:30

מציגות: אלונה חגאי-פריי ויפעת נחמיאס

בניין הפקולטה למשפטים ע"ש מוריס בנין 306, קומה ב'