הרצאת אורח הקחיניקה לייעוץ וחקיקה, עו"ד אבי ליכט,

שלחו לחבר
12/01/2015 - 18:30 - 17:00

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי-פיסקאלי)

"דילמות של המשפטן בשירות הציבורי"

בנין 306, קומה 3

מרכזים: ד"ר איתי בר-סימן-טוב, ד"ר אסף הראל