תכנית לטפוח המצוינות לסטודנטים

שלחו לחבר
מועד
27/10/2015 - 19:30 - 18:00הוספה ליומן 2015-10-27 18:00:00 2015-10-27 19:30:00 תכנית לטפוח המצוינות לסטודנטים מפגש ראשון הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) מרכזים: ד"ר הדר דנציג-רוזנברג וד"ר עדי אייל הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

מפגש ראשון

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306)

מרכזים: ד"ר הדר דנציג-רוזנברג וד"ר עדי אייל