תכנית לטפוח המצוינות לסטודנטים

27/10/2015 - 18:00 - 19:30

מפגש ראשון

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306)

מרכזים: ד"ר הדר דנציג-רוזנברג וד"ר עדי אייל