הסמינר המחלקתי עם Prof. Michael Broyde

שלחו לחבר
01/12/2015 - 15:30 - 14:00

Emory University

"?Will the Introduction of Civil Marriage Help or Harm the Plight of Agunot in Israel "

 

בניין הפקולטה למשפטים ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) קומה ב'