קבוצת מחקר בנושא אחריות

21/06/2016 - 14:00 - 15:30

מרכזת: תומר שדמי