הרצאת אורחת הקליניקה לייעוץ וחקיקה, עו"ד עדנה הראל

שלחו לחבר
מועד
30/03/2016 - 18:30 - 17:00הוספה ליומן 2016-03-30 17:00:00 2016-03-30 18:30:00 הרצאת אורחת הקליניקה לייעוץ וחקיקה, עו"ד עדנה הראל ראש תחום רגולציה, משרד המשפטים, בשיתוף עם הסדנה ברגולציה מרכז: ד"ר איתי בר-סימן-טוב בנין הפקולטה למשפטים 306, קומה ב' הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

ראש תחום רגולציה, משרד המשפטים,

בשיתוף עם הסדנה ברגולציה

מרכז: ד"ר איתי בר-סימן-טוב

בנין הפקולטה למשפטים 306, קומה ב'