הרצאת אורחת הקליניקה לייעוץ וחקיקה, עו"ד עדנה הראל

30/03/2016 - 17:00 - 18:30

ראש תחום רגולציה, משרד המשפטים,

בשיתוף עם הסדנה ברגולציה

מרכז: ד"ר איתי בר-סימן-טוב

בנין הפקולטה למשפטים 306, קומה ב'