הכנס השנתי של "מחקרי משפט", בשיתוף עם התכנית לטפוח המצוינות

שלחו לחבר
24/05/2016 - 20:00 - 18:00

"המשפט והשוק"

מרכזת: פרופ' צילי דגן

בנין משפטים 306, חדר סגל, קומה ב'