הכנס השנתי של "מחקרי משפט", בשיתוף עם התכנית לטפוח המצוינות

שלחו לחבר
מועד
24/05/2016 - 20:00 - 18:00הוספה ליומן 2016-05-24 18:00:00 2016-05-24 20:00:00 הכנס השנתי של "מחקרי משפט", בשיתוף עם התכנית לטפוח המצוינות "המשפט והשוק" מרכזת: פרופ' צילי דגן בנין משפטים 306, חדר סגל, קומה ב' הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

"המשפט והשוק"

מרכזת: פרופ' צילי דגן

בנין משפטים 306, חדר סגל, קומה ב'