מפגש "מחקרי משפט"

10/05/2017 - 18:00 - 19:30

עם ד"ר אריאן רנן-ברזילי, אוניברסיטת חיפה