סדנת בית המשפט

09/11/2017 - 18:00 - 20:30

"התפקידים החברתיים של בית המשפט"