סדנת בית המשפט

07/12/2017 - 18:00 - 20:30

עם השופטת רות רונן, בית המשפט המחוזי בתל אביב