אירוע השקת ספרו של פרופ' דוד האן "דיני חדלות פרעון"

09/10/2018 - 18:00 - 20:00

אירוע השקת ספרו של פרופ' דוד האן "דיני חדלות פרעון" (מהדורה שנייה)