סמינר - רגולציה ומדיניות ציבורית

04/12/2018 - 14:00 - 15:30
סמינר מיוחד – אבמסגרת התכנית לרגולציה ומדיניות ציבוריתבהשתתפות פרופ' כריסטי פורד