סמינר - רגולציה ומדיניות ציבורית

שלחו לחבר
מועד
04/12/2018 - 15:30 - 14:00הוספה ליומן 2018-12-04 14:00:00 2018-12-04 15:30:00 סמינר - רגולציה ומדיניות ציבורית סמינר מיוחד – אבמסגרת התכנית לרגולציה ומדיניות ציבוריתבהשתתפות פרופ' כריסטי פורד      הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public
סמינר מיוחד – אבמסגרת התכנית לרגולציה ומדיניות ציבוריתבהשתתפות פרופ' כריסטי פורד