קהילה מוגבלת: התמודדות קהילות עם שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - במסגרת משפטים נפגשים

19/03/2019 - 14:00 - 15:30

קהילה מוגבלת: התמודדות קהילות עם שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - במסגרת משפטים נפגשים

לפרטים נוספים נא ללחוץ כאן.