כנס השני של תחרות הדיקן לעבודות מצטיינות במשפטים

07/06/2015 - 16:00 - 17:30

מרכזים: פרופ' שחר ליפשיץ, דיקן, וד"ר אורי אהרונסון

תכנית: