קבוצות מחקר

בפקולטה פועלות קבוצת המחקר הבאות:

 

מרכז הקבוצה: פרופ' יובל פלדמן)

 

מרכז הקבוצה: פרופ' יובל פלדמן) 

 

  • קבוצת מחקר בנושא "אחריות" 

מרכז הקבוצה: פרופ' שחר ליפשיץ

 

  • קבוצת מחקר בנושא "חקר ההלכה והמשפט העברי" במסגרת תכנית תיגר למשפט עברי 

מרכז הקבוצה: פרופ' יאיר לורברבוים

  

  • קבוצת מחקר תיגר

מרכז הקבוצה ד"ר יעקב חבה

 

מרכז הקבוצה: פרופ' מיכל אלברשטין

 

מרכז הקבוצה ד"ר שי שטרן