תש"ף: מפגש כב' נשיאת ביה"מ העליון אסתר חיות עם סטודנטים 21.1.20