תש"ף: מימון הליכים משפטיים - הענק המתעורר? 21.1.20