האגודה הישראלית למשפט וחברה, הכנס השנתי 2011

שלחו לחבר
מועד
28/12/2011 - 21:00 - 17:30הוספה ליומן 2011-12-28 17:30:00 2011-12-28 21:00:00 האגודה הישראלית למשפט וחברה, הכנס השנתי 2011 נושא הכנס: חוקים משלהן: קהילות, זהויות וגבולות וועדת הכנס: ד"ר מיכל אלברשטין, פרופ' שולמית אלמוג, ד"ר רינה בוגוש, ד"ר מיכל תמיר, ד"ר אילן סבן, פרופ' אורן פרז, ד"ר בנימין שמואלי, שרון שקרג'י נשיאת האגודה הישראלית למשפט וחברה: פרופ' דפנה ברק-ארז תכנית: הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

נושא הכנס: חוקים משלהן: קהילות, זהויות וגבולות

וועדת הכנס:

ד"ר מיכל אלברשטין, פרופ' שולמית אלמוג, ד"ר רינה בוגוש, ד"ר מיכל תמיר, ד"ר אילן סבן, פרופ' אורן פרז, ד"ר בנימין שמואלי, שרון שקרג'י

נשיאת האגודה הישראלית למשפט וחברה: פרופ' דפנה ברק-ארז

תכנית: