סמינר מחלקתי עם פרופ' אריאל בנדור וד"ר הדר דנציג, אוניברסיטת בר-אילן

שלחו לחבר
20/12/2011 - 15:30 - 14:00

"המעמד החוקתי של שיוריות המשפט הפלילי"

הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) אולם 200