סמינר מחלקתי עם ד"ר בנימין שמואלי, אוניברסיטת בר-אילן

שלחו לחבר
03/01/2012 - 15:30 - 14:00
הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) אולם 200