סמינר מחלקתי עם Prof.Ted Eisenberg, Cornell Law School

שלחו לחבר
17/01/2012 - 15:30 - 14:00
הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) אולם 200