כנס בנושא " יחסי הציבור של התקשורת", בשיתוף ביה"ס לתקשורת

שלחו לחבר
26/12/2011 - 15:30 - 09:00

הכנס מתקיים בבנין פלדמן ( 301), באולם הסנאט

מרכז הכנס: פרופ' אריאל בנדור

תכנית: