הכנס השנתי של האגודה למשפט פרטי

שלחו לחבר
10/05/2012 - 19:00 - 08:30

הכנס מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), חדר סגל (200)

מרכז הכנס: פרופ' שחר ליפשיץ

תכנית: