שלחו לחבר

תואר ראשון משולב במסלול לימודי אסיה ובשיתוף עם הפקולטה למשפטים

תנאי קבלה
לתוכנית יתקבלו סטודנטים למשפטים, בוגרי שנה א' לפחות, בעלי ממוצע 85 ומעלה.

חובות קורסים
התואר הנוסף כולל 30 ש"ש המחולקים לפי הפירוט הבא:
12 ש"ש - קורסי חובה ייעודיים: אסיה לתלמידי משפטים (6 ש"ש שנה א'; 6 ש"ש שנה ב')
8 ש"ש - לימודי שפה (סינית או יפנית; רמת מתחילים [4 ש"ש] ורמת מתקדמים [4 ש"ש])
6 ש"ש - שלושה מבואות* (אחד מהמבואות חייב להיות תואם לשפה הנלמדת)
4 ש"ש - שני סמינריונים
* ניתן להמיר מבוא בקורס בחירה באישור מיוחד, על בסיס תחום התמחות; אין חובה להשלים חובות מבואות בשנה א'.

לבוגר תוכנית הלימודים תוענק תעודת: בוגר ב.א רב תחומי במדעי הרוח.

שימו לב:
פטור מקורסים- ניתן לקבל "פטור" שלא יעלה על 4 ש"ש מחובת מכסת הקורסים לתואר, על חשבון קורס/ים שנלמדו בפקולטה למשפטים ויוכרו כרלוונטיים לתוכנית הלימודים "אסיה לתלמידי משפטים" (למשל: משפט הודי; דיני עבודה בהונג קונג וכיו"ב).

תאריך עדכון אחרון : 14/09/2011