משפט מבוים של הקליניקה לזכויות אדם לאנשים עם מוגבלויות: "הולדה בעוולה"

שלחו לחבר
23/04/2012 - 20:00 - 18:00

המשפט בשיתוף עם משרד הרווחה, האגף לטיפול באדם עם פיגור שכלי

מרכזת: עו"ד קארין אלהרר, מנהלת מערך הקליניקות

הזמנה: