מפגש עם הממונה על ההגבלים העסקיים, פרופ' דיוויד גילה

שלחו לחבר
24/01/2012 - 18:00 - 16:00

המפגש מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין, (306) בחדר סגל, קומה ב'.

מרכז: ד"ר עדי אייל

הזמנה: