שיח "בעקבות פרשת קצב: נתוח והשלכות"

שלחו לחבר
28/11/2011 - 19:00 - 18:00

 תכנית:

המפגש מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) אולם 200