סדנא למשפט וכלכלה עם ד"ר יעקב נוסים, אוניברסיטת בר-אילן

שלחו לחבר
05/12/2011 - 17:30 - 16:00

מרכזים: פרופ' אבי בל ופרופ' גדעון פרחומובסקי

המפגש מתקיים בבניין 305, בכיתה 4