סדנא לצדק חברתי עם ד"ר טלי מרגלית, המכללה האקדמית ספיר

שלחו לחבר
27/11/2011 - 16:00 - 13:00

 "הזכות לדיור"

מרכזים: פרופ' צילי דגן וד"ר יצחק בנבג'י

המפגש מתקיים בבניין 305, כיתה 134