סדנא לצדק חברתי עם ד"ר שגית מור, אוניברסיטת חיפה

שלחו לחבר
11/12/2011 - 16:00 - 13:00

"מוגבלויות והפליה בעבודה"

המפגש מתקיים בבניין 305, כיתה 134