ארוע של הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית והקליניקה לגישור: " זיהום קרקעות ומים"

שלחו לחבר
14/05/2012 - 20:00 - 17:45

ארוע מבוים

 תכנית: