מפגש בוגרים, בהשתתפות עו"ד אלי זוהר וח"כ שלי יחימוביץ

שלחו לחבר