המשך הכנס "נפגעי עבירה במרחב המשפטי והציבורי" מתקיים בקריה האקדמית אונו

שלחו לחבר
15/03/2012 - 19:00 - 09:00