המשך הכנס "נפגעי עבירה במרחב המשפטי והציבורי" מתקיים בקריה האקדמית אונו

15/03/2012 - 09:00 - 19:00