הסדנה "משפט המדינה: מפלילי עד חוקתי" עם פרופ' מרדכי קרמניצר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

שלחו לחבר
30/04/2012 - 15:00 - 13:30

"משפט ציבורי בתוך הקשר"

הסדנא מתקיימת בבניין משפטים ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) חדר סגל, קומה ב'