כנס במשפט עברי, Halakhah and Reality

שלחו לחבר
29/04/2012 - 19:00 - 09:00

 הכנס מתקיים בניו יורק, מרכז "תקוה", בית הספר למשפטים, אוניברסיטת NYU

מרכז: פרופ' יאיר לורברבוים, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

הכנס בחסות התכנית למשפט עברי ע"ש רומי תיגר