כנס במשפט עברי, Halakhah and Reality

29/04/2012 - 09:00 - 19:00
30/04/2012 - 09:00 - 19:00
01/05/2012 - 09:00 - 19:05

 הכנס מתקיים בניו יורק, מרכז "תקוה", בית הספר למשפטים, אוניברסיטת NYU

מרכז: פרופ' יאיר לורברבוים, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

הכנס בחסות התכנית למשפט עברי ע"ש רומי תיגר