יום עיון של המרכז לתקשורת ומשפט:"משפט וכלכלה בשיח הציבורי"

17/10/2012 - 08:30 - 17:00

הכנס בשיתוף משרד המשפטים ורשות ניירות ערך

תכנית:

הארוע למוזמנים בלבד