סמינר מחלקתי עם פרופ' יאיר לורברבוים, אוניברסיטת בר-אילן

שלחו לחבר
מועד
30/10/2012 - 15:30 - 14:00הוספה ליומן 2012-10-30 14:00:00 2012-10-30 15:30:00 סמינר מחלקתי עם פרופ' יאיר לורברבוים, אוניברסיטת בר-אילן  פרופ' יאיר לורברבוים ידבר על מאמרו: "ריאליזם הלכתי" הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) בחדר סגל, קומה ב' מרכז: ד"ר יעקב נוסים הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

 פרופ' יאיר לורברבוים ידבר על מאמרו: "ריאליזם הלכתי"

הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) בחדר סגל, קומה ב'

מרכז: ד"ר יעקב נוסים