סמינר מחלקתי עם פרופ' יאיר לורברבוים, אוניברסיטת בר-אילן

שלחו לחבר
30/10/2012 - 15:30 - 14:00

 פרופ' יאיר לורברבוים ידבר על מאמרו: "ריאליזם הלכתי"

הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) בחדר סגל, קומה ב'

מרכז: ד"ר יעקב נוסים