סמינר מחלקתי עם פרופ' אורן גזל, אוניברסיטת חיפה

13/11/2012 - 14:00 - 15:30

 נושא הסמינר:

DO SENTENCING GUIDELINES INCREASE PROSECUTORIAL POWER? – AN EMPIRICAL STUDY

הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) בחדר סגל, קומה ב'