קבוצת לימוד "פלורליזם"

שלחו לחבר
06/11/2012 - 15:30 - 14:00

בנושא: "הוויכוח הפילוסופי: פלורליזם לעומת מוניזם של ערכים"

 מרכזים: פרופ' צילי דגן וד"ר אורי אהרונסון

חדר סגל