קבוצת לימוד "פלורליזם"

06/11/2012 - 14:00 - 15:30

בנושא: "הוויכוח הפילוסופי: פלורליזם לעומת מוניזם של ערכים"

 מרכזים: פרופ' צילי דגן וד"ר אורי אהרונסון

חדר סגל