קבוצת לימוד "פלורליזם"

שלחו לחבר
מועד
20/11/2012 - 15:30 - 14:00הוספה ליומן 2012-11-20 14:00:00 2012-11-20 15:30:00 קבוצת לימוד "פלורליזם" המשך נושא "פלורליזם לעומת מוניזם של ערכים" חדר סגל הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

המשך נושא "פלורליזם לעומת מוניזם של ערכים"

חדר סגל