קבוצת לימוד "פלורליזם"

20/11/2012 - 14:00 - 15:30

המשך נושא "פלורליזם לעומת מוניזם של ערכים"

חדר סגל