קבוצת לימוד "פלורליזם"

שלחו לחבר
20/11/2012 - 15:30 - 14:00

המשך נושא "פלורליזם לעומת מוניזם של ערכים"

חדר סגל