סמינר מחלקתי עם ד"ר עמיחי כהן, הקריה האקדמית אונו

שלחו לחבר
27/11/2012 - 15:30 - 14:00

"War and Governance: Explaining the Laws of War from a Principal-Agent Perspective'

הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) בחדר סגל, קומה ב'