הסדנא במשפט, כלכלה ועסקים

שלחו לחבר
20/11/2012 - 18:00 - 16:00

עם פרופ' גדעון פרחומובסקי, אוניברסיטת בר-אילן

חדר 110