"משפטים נפגשים"

שלחו לחבר
03/12/2012 - 19:30 - 18:00

עם פרופ' צילי דגן וד"ר יצחק ברנד

חדר סגל