"משפטים נפגשים"

03/12/2012 - 18:00 - 19:30

עם פרופ' צילי דגן וד"ר יצחק ברנד

חדר סגל