סדנת "משפט המדינה: מפלילי עד חוקתי"

04/12/2012 - 12:00 - 14:00

עם פרופ' יורם רבין, המכללה למנהל

כתה 132