הסדנא במשפט, כלכלה ועסקים

04/12/2012 - 16:00 - 18:00

עם ד"ר אסנת יעקובי, אוניברסיטת בר-אילן

" Game On- על האפקטיביותת של צו מרתיע"

חדר 110, בניין 306