סדנת "משפט המדינה:מפלילי עד חוקתי"

שלחו לחבר
25/12/2012 - 14:00 - 12:00

עם:  Prof. David B. Wexler, University of Puerto Rico

כתה 132