סמינר מחלקתי עם Prof. Jesse Fried, Harvard University

שלחו לחבר
15/01/2013 - 15:30 - 14:00
הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) אולם 200 קומה ב'