"משפטים נפגשים"

14/01/2013 - 17:30 - 19:30

במפגש ישוחחו פרופ' עמיחי רדזינר וד"ר אורי אהרונסון על "הרהורים על ערעורים"

חדר סגל